Start   Jakob Sande   Selskapet   Klokkargarden   Utbygging   Bilete   Kontakt   jakobsande.no/Jakob Sande/

Jakob Sande sine bøker
Bøker om Jakob Sande

  • 1975: Jakob Sande. Ein diktar og hans miljø av Norvald Tveit. Gyldendal Norsk Forlag
  • 1996: Fløytelåt - eit naturlyrisk møte med diktaren Jakob Sande av Herbjørn Sørebø. Ill. av Ludvig Eikås. Det Norske Samlaget.
  • 2000: Ein storm frå vest, Jakob Sande - veit eg av Herbjørn Sørebø. Det Norske Samlaget.

Jakob Sande sine bøker

Utgjevne på Gyldendal Norsk Forlag når ikkje anna er nemnd
Artikkel
2010Sandkorn
Grappa Musikkforlag as. 2 dikt av Jakob Sande tonesett av Sigrid Moldestad, Eg ser inn i Augo dine og Aldri

Tonesett tekst
0Barjenta Susianna (kantate)
0Døyvt og gråtkvalt mannskor (kantate)
0Fru van Snoorten ( kantate )
0Ivar Jungmann (kantate)
0Kantate ( Jaap van Snoorten )
0Kvartett (kantate)
0Recitativ ( kantate )
0Shanty ( kantate)

Bok (diktsamling)
1929Svarte næter
1931Storm frå vest
1933Frå Sunnfjord til Rio
1936Villskog
1939Krossen og sleggja
( utval 1929 -1939, og ein del nye dikt )

1945Guten og grenda
1950Korn og klunger

1955Sirius
1961Det kveldar på Kobbeskjer

Bok (Novellesamling)
1935Straumar i djupet
1943Eit Herrens vêr
Tell Forlag

1946Skarlagensnora

Bok (Samleutgåver)
1950Dikt i utval
1956Dikt i samling
1958Skreddarsveinen og andre viser
Klaverarrangement av Kåre Siem. Teikningar av Kjell Aukrust.
1964Dikt i samling
( Kom i fleire opplag. Dette var ikkje ei komplett utgåve, her mangla 49 dikt som stod i dei opphavlege diktsamlingane.)
1964Hestevrinsk og fløytelåt

(Det Norske Samlaget) Viser. Mel: Medaas og Tveitt. Ill: Unni –Lise Jonsmoen.
1964Noveller i samling
( Gyldendal Lanterne )

2. opplag pocket 1974 .

1974 Då Gud heldt fest i Fjaler
(Den Norske Bokklubben ) Diktutval ved Hartvig Kiran.
1992Sjømannen - brev og dikt
( Det Norske Samlaget ) Forord av Vidar Sandem, etterord av Herbjørn Sørebø.
1998Dikt i samling
Ny auka utgåve.Den første komplette samlinga. Etterord av Einar Økland .
1998Å, eingong å vakne
Dikt i utval. Gyldendal Pocket.
1999Noveller i samling
3. utgåve. Utvida med novella "Ein tragisk trio". Etterord av Atle Kittang.

 2005 © Jakob Sande-selskapet
Publisert med ArtSys