Start   Jakob Sande   Selskapet   Klokkargarden   Utbygging   Bilete   Kontakt   jakobsande.no/Selskapet/

Styret og kontaktpersonarStyret for Jakob Sande-selskapet 2017

Styreleiar frå 2017: Edvin Helgheim. Nestleiar: Tarjei Nitter

Styremedlemer: Miriam Prestøy Lie, Eva Kyrkjebø og Margrete Reisæter. Desse 5 utgjer arbeidsutvalet i selskapet.

I styret elles: Åsta Urdal, Gunnstein Akselberg og Greta Hekneby.

Varamedlemer: Knut David Hustveit,  Kjellaug Bjergene og Tor-Egil Furevikstrand.

Kontakt 

Margrete Reisæter (foto), kontaktperson/ ansvar for dagleg drift av selskapet, tunet og utleige av husa.

tlf 57737775/ Mobil 99 54 87 67

Epost tunet@jakobsande.no

Info Jakob Sande-selskapet 

Postadresse pb 68, 6961 Dale i Sunnfjord

Kontor 3.etg Dale senter/ samlokalisert med Frivilligsentralen i Fjaler,  Dale i Sunnfjord. 

epost selskap@jakobsande.no

Organisasjonsnummer 975 545 865

Kontonummer   3741 20 66856 Sparebanken Sogn og Fjordane

Facebook.com Jakob Sande-tunet

Rekneskapsførar:
Accountor Hope Rekneskapskontor AS  

Dale senter 3 høgda 

pb 13, 6961 Dale i Sunnfjord
tlf 57 73 99 00 Epost ole.hope@accountor.no 2005 © Jakob Sande-selskapet
Publisert med ArtSys