Start   Jakob Sande   Selskapet   Klokkargarden   Utbygging   Bilete   Kontakt   jakobsande.no/Klokkargarden/

Utleige og omvising


Pynta i løa til dåpsfest
Foto:Grete


Omvising/ utleige utanom fast opningstid

Vi tek imot einskildpersonar, grupper, blå-turar, skuleklassar og organisasjonar som vil sjå seg om på Klokkargarden, i Bestefarsstaua og i løa. Du kan sjølv vere med å bestemme korleis du vil ha det. Vi kan tilby musikk og opplesing om du ønskjer det eller hjelpe til å skaffe kulturinnslag.

Den ombygde løa vart teken i bruk i 2011 og her trivs folk godt. Vi leiger den ut og vi har eigne arrangement. Har du spesielle ønskje, tar vi gjerne imot dei og legg til rette for ein skreddarsydd dag for deg og dine.

Våningshuset  var ferdig renovert i 2016 og vert luteigd til overnatting og  brukt til forfattarresidens og møte mm

Ta kontakt i god tid på førehand og vi kan gje deg eit tilbod!

Kontakt tunet@jakobsande.no  tlf 57 73 77 75 / 99548767 2005 © Jakob Sande-selskapet
Publisert med ArtSys