Start   Jakob Sande   Selskapet   Klokkargarden   Utbygging   Bilete   Kontakt   jakobsande.no/Klokkargarden/

Prisar
Foto:Iren Kleiven

Rettleiande prisar for omvising, servering, tilrettelegging og leige

Omvising og kulturprogram ( oppdatert november 2016 )

Enkel omvising i Bestefarsstaua/ Jakob Sande-samlinga og på heile Tusenårsstaden i fast opningstid: kr 60,- pr pers

Gruppe omvising: max 25 pers / pr omvisar = kr 800,-

For opning med/ utan avtale på førehand: Etter kor stor gruppe og kor lenge. Minimumspris kr 250,-

Kulturprogram (musikk, song og diktlesing): Frå kr 1 200,- . Musikk til allsong: Frå kr 500,- Etter artisten sine prisar

Større kulturinnslag, eigne prisar.

Servering

Servering kan tingast mellom anna frå Allmuen og Dalsfjordmat  i Dale m fl

I tillegg til denne prisen kjem tilrettelegging mm, minstepris kr 800,- . Vask frå kr 400,-

Utleige

  • Bestefarsstaua (rettleiande prisar pr 2016)

Til barnehager, skuleklassar, studentar i Fjaler: frå kr 600,-

Bruk på kveldstid, avhengig av antal personar og omfang: frå kr 1000,-

  • Løa har etter ombygging, og renovering vore i bruk frå  2011.  Her finn du i 1. høgda floren der det kan dekkast til ca 60 personar, kjøken, toalett og vaskerom. På låven der det kan dekkast for over 100 personar på sommarstid (ikkje isolert) Vi har dekketøy og glas til 100 pers. Dukar kan leigast hos naboen vår, Vevang Produksjon AS.

Løa leigast ut til møte, feiring, markering, dåps- og namnefest, konfirmasjon, bryllup osb. Ta kontakt for nærare avtale og besøk - pris og tilbod  Vi hjelper til med tilrettelegging.

  • Våningshuset har etter overtaking frå tidlegare eigar ( 1997) vore nytta til Bed&Breakfast, bustad og hybelutleige fram til 2014. Det er framleis mogeleg å slå opp små telt i hagen. 

Huset sto ferdigrenovert 2016 og vert no nytta til forfattarresidens i 2. høgda og kontor og møtelokale mm i 1. høgda.  Frå tid til anna kan det vere ledig innimellom forfattarene.

  • Teltplass Pr telt / pr døgn kr 75,-med tilgang til dusj og toalett i skuten på Bestefarsstaua.

Ta kontakt med Margrete på tlf 995 48 767 selskap@jakobsande.no 2005 © Jakob Sande-selskapet
Publisert med ArtSys