Start   Jakob Sande   Selskapet   Klokkargarden   Utbygging   Bilete   Kontakt   jakobsande.no/Selskapet/

MedlemsmeldingarInformasjon

til medlemer vert sendt ut i lag med faktura for medlempengar. Følg elles facebook Jakob Sande-tunet

Arkiv

Jakob Sande-selskapet si medlemsmelding kom to gonger i året, vanlegvis i juni og i november. Du finn fleire her:

nr 1 og 2/10

nr 2/09 (nr 1/09 manglar førebels)

nr 1 og nr 2/08

nr 2/ 07
medlemsmld_3.pdf

medl meld 2.pdf

Jakob Sande medlemsmelding 01.10.pdf

Medlems meld 02.09.pdf

medlemsmld_3.pdf

Jakob Sande Medlems meld 02 10.pdf


 2005 © Jakob Sande-selskapet
Publisert med ArtSys