Start   Jakob Sande   Selskapet   Klokkargarden   Utbygging   Bilete   Kontakt   jakobsande.no/Selskapet/

Årsmøte 2012


Møtestaden
Foto:MR


Her finn du sakspapir til årsmøtet 2012.

Det vart avvikla sundag 18. mars  kl 17.00 i Løa, Jakob Sande-tunet, Dale i Sunnfjord. Revisormelding vart lagt fram i møtet og er også å finne her.

Møteprotokoll frå årsmøtet i eiga fil.

Det nye styret for 2012 er:

(Dei fem første utgjer arbeidsutvalet)

Margrete Reisæter, leiar

Miriam Prestøy Lie

Solveig Nitter

Linda Sturesson

Kåre Dale

Ingeborg Opdøl Tysnes

Greta Hekneby

Gunnstein Akselberg

Vara:

Harald Jarstad

Ole Bjarne Amdahl

Knut David Hustveit

For styret,

Margrete Reisæter, styreleiar
protokoll 2012.pdf

Årsmelding 2011.pdf

Arbeidsplan 2012.pdf

revisormelding.pdf

120307_Årsrekneskap_2011_JS-selskapet.pdf


 2005 © Jakob Sande-selskapet
Publisert med ArtSys