Start   Jakob Sande   Selskapet   Klokkargarden   Utbygging   Bilete   Kontakt   jakobsande.no/Jakob Sande/

Bibliografi


Vesle Daniel - statuen i Dale
Foto:M. Reisæter


Jakob Sande - ein bibliografi med kommentarar

Vi kan presentere den siste oppdaterte bibliografien frå 2006 når den nye nettsida er klar. Den er utarbeidd av Ove Eide som skreiv biografien om Jakob Sande same året.

Det teke med bøker, enkelttekstar i aviser og blad, radio og tv-program, opptak, litteratur om Jakob Sande og forfattarskapen.

Bibliografien frå 1993 vil liggje her førebels. Ta kontakt om de vil ha den siste frå 2006 tilsendt direkte. Tlf 57737775 Epost selskap@jakobsande.no

 Bibliografi pr 28.10.1993

Bjergene, Magne Vi er i gang 1992[Info]
Bjørgo, Narve Streiftog i Jakob Sandes lyrikk 1959[Info]
Bleie, Jon Jakob Sande. Helsing til diktaren på 20-årsdagen for 1949[Info]
Brauteset, Steinar Jakob Sandes lyrikk 1928- 1956 1956[Info]
Bruflot, Arnfinn Bjørka ved vegen til Vereide 1992[Info]
Dale, Rune Sjømannsdiktaren Jakob Sande 1992[Info]
Dale, Rune Jakob Sande var ein god kamerat 1992[Info]
Dalgard, Olav Ein alvorleg humorist 1962[Info]
Eriksen, Andreas Jakob Sande i Arbeidermagasinet 1940[Info]
Eskeland, Ivar Jakob Sandes lyrikk, ein song om Guds stykborn 1967[Info]
Espe, Trygve Jakob Sande og Eids gymnas 1992[Info]
Gjelsvik, Sigrid Jakob Sande - ein bibliografi. Hovudoppgåve ved Statens Bibliotekhøgskule 1973[Info]
Grønstøl, Sigrid Bø Jakob Sande og det makabre 1992[Info]
Grønstøl, Sigrid Bø Jakob Sandes forfattarskap i Syn og Segn 1993[Info]
Guddal, Leiv Dikting og filologi. Ein studie i Jakob Sandes prosaspråk 1971[Info]
Hellevik, Alf Jakob Sande som sambygding, ven og målkunstnar 1992[Info]
Hov, Sverre Kampdiktere 1939[Info]
Hultengren, Rudolf Jakob Sande, i Profiler i 1943[Info]
Jerstad, Johan Jakob Sande i Syn og Segn 1933[Info]
Kiran, Hartvig Til Jakob Sande 1967[Info]
Kiran, Hartvig Føreord i Då Gud heldt fest i Fjaler, dikt i utval 1974[Info]
Loen, Leif Arnold: Prolog. Skriven til vigsla av Sande-steinen 1967[Info]
Magerøy, Hallvard Lyrikken til Jakob Sande 1946[Info]
Melvær, Kolbein Jakob Sande i "Ung i Noreg" 1936[Info]
Sandem, Vidar I open sjø 1992[Info]
Skrede, Ragnvald Jakob Sande i Norsk Biografisk Leksikon 1954[Info]
Stegane, Idar Sunnfjordingane har likt å skrive vers 1983[Info]
Svensøy, Ivar Jakob Sande. Diktaren og bygdesamfunnet 1976[Info]
Sørebø, Herbjørn Songaren frå Sunnfjord. Minne om møte med Jakob Sande 1967[Info]
Sørebø, Herbjørn "Jakob Sande" i Dikt og forteljingar 1971[Info]
Sørebø, Herbjørn Eg har reist mine bautasteinar i ord. Om Jakob Sandes liv og dikt 1986[Info]
Sørebø, Herbjørn "Jakob Sande" i Jul i Sunnfjord 1991[Info]
Sørebø, Herbjørn Jakob Sande som bymann 1992[Info]
Sørebø, Herbjørn Sjømannen Jakob Sande 1992[Info]
Takvam, Marie Han laga "styggeprat og bibelsitat 1981[Info]
Tveit, Norvald Jakob Sande. Ein diktar og hans miljø 1975[Info]
Tveit, Norvald Jakob Sande", i Vilt Vakkert Vestland 1993[Info]
Vetlesen, Leif Sjømannen Jakob Sande 1992[Info]
Vogt, Helene Cecilie Et dikt blir til 1992[Info]
Willoch, Kåre Minner og refleksjoner om Jakob Sande som lærer 1992[Info]
 2005 © Jakob Sande-selskapet
Publisert med ArtSys