Start   Jakob Sande   Selskapet   Klokkargarden   Utbygging   Bilete   Kontakt   jakobsande.no/Selskapet/

Årsmøte 2013Møteboka frå årsmøte 18.04.13 er klar, sjå under. 

Pr idag har selskapet ikkje nokon leiar, sidan valnemnda ikkje lukkast å finne nokon.

Margrete Reisæter fungerer som leiar til ny er vald. Det skal haldast eit ekstraordinært årsmøte før 30.09.13.
Årsmelding 2012.pdf

JSS Rekneskap m revisormelding 2012.pdf

Arbeidsplan 2013.pdf

120120_Langtidsbudsjett_2012-14.xls

møtebok 2013.pdf


 2005 © Jakob Sande-selskapet
Publisert med ArtSys