Start   Jakob Sande   Selskapet   Klokkargarden   Utbygging   Bilete   Kontakt   jakobsande.no/Selskapet/

Årsmøte 2015Årsmøtet i Jakob Sande-selskapet vart halde

29. april 2015 i Løa, Jakob Sande-tunet i Dale

Protokollen etter årsmøte finn du som eigen fil under her

Dei ordinære sakene vart godkjende. Det som ikkje gjekk så greitt, var valet.

Det har vore gjort mange forsøk på å skaffe ny styreleiar dei siste åra. Men det har framleis ikkje lukkast valnemnda å finne ein ny person etter Margrete Reisæter. Ho vil vere kontaktpersonen inntil ny løysing ligg føre.
signert årsmøteprotokoll 2015.pdf
 2005 © Jakob Sande-selskapet
Publisert med ArtSys