Start   Jakob Sande   Selskapet   Klokkargarden   Utbygging   Bilete   Kontakt   jakobsande.no/Selskapet/

Ekstraordinært årsmøte 2016Ekstraordinært årsmøte 7. februar  kl 18.00 2016

Stad: Løa, Jakob Sande-tunet, Dale

Sak 01/16

Opptak av lån til renovering av våningshuset i Klokkargarden/ Jakob Sande-tunet 

Byggjenemnda for våningshuset har arbeidd fram eit kostnadsbudsjett som krev at selskapet må ta opp eit banklån, storleik 700 000, for å kunne sluttføre renoveringa av våningshuset i tunet denne våren.

Framlegg til vedtak:

Årsmøtet gjev arbeidsutvalet fullmakt til å signere låneopptak med pantsetjing i eigedomen

Lånet er sett til kr 700 000 for å få budsjettet på kr 2 290 000 i balanse,

Vedlegg:

Kostnadsbudsjett for våningshuset
Just. kostnad våningshus januar 2016 til eks årsmøte 07.02.16.pdf
 2005 © Jakob Sande-selskapet
Publisert med ArtSys