Start   Jakob Sande   Selskapet   Klokkargarden   Utbygging   Bilete   Kontakt   jakobsande.no/Selskapet/

Årsmøte 2016Årsmøte i Jakob Sande-selskapet
Tid: Sundag 6. mars 2016 kl 18.00
Stad: Løa i Jakob Sande-tunet, Dale i Sunnfjord

Sakliste
1. Konstituering.
• Godkjenning av innkalling og sakliste.
• Val av møteleiar
• Val av referent
• Val av to til å skrive under møteboka
2. Årsmelding 2015
3. Rekneskap 2015. Revisormelding vert lagt fram i årsmøtet.
4. Arbeidsplan 2016
5. Budsjett og framdriftsplan 2016
6. Vedtektsendring . Saka kom innan 1. februar 2016.
7. Val

Sakene er handsama og godkjent i styremøte 22.02.16


28.02.16 Styret i Jakob Sande-selskapet

V/ Margrete Reisæter
2. Årsmelding JS-selskapet 2015.docx

3. Rekneskap 2015.pdf

Notar 2015.pdf

4. Arbeidsplan JS-s 2016.doc

5. BUDSJETT OG FINANSIERING JS 2016.xlsx

6. Vedtekter febr 2016 med endringar.doc

Vedtekter Jakob Sande-selskapet 2007.docx


 2005 © Jakob Sande-selskapet
Publisert med ArtSys