Start   Jakob Sande   Selskapet   Klokkargarden   Utbygging   Bilete   Kontakt   jakobsande.no/Selskapet/

Årsmøte 2017Årsmøte i Jakob Sande-selskapet  30.04.17

Sakliste

Årsmelding

Rekneskap med notar

Revisormelding

Signert årsmøteprotokoll 

PS Om ikkje du får opna eller lagra desse pdf`ane, send ein epost med epostadressa di til selskap@jakobsande.no 
Signert årsmøteprotokoll.pdf

Rekneskap 2016 m notar.pdf

Årsmelding JS-selskapet 2016 vedteken.pdf

Revisjonsmelding.pdf

Sakliste til årsmøte 30.04.17.pdf


 2005 © Jakob Sande-selskapet
Publisert med ArtSys