Start   Jakob Sande   Selskapet   Klokkargarden   Utbygging   Bilete   Kontakt   jakobsande.no/Selskapet/

Årsmøte 2018Dokument tilhøyrande årsmøtet 2018 finn du her.

Møteprotokollen er ikkje lagt ut enno 

Stad og tid for årsmøtet var 18. mars kl 17.00 , Løa i Jakob Sande-tunet, Dale i Sunnfjord
Rekneskap 2017.pdf

Handlingsplan JSs 2018 - 2020 (3).pdf

Budsjett 2018, Jakob Sande-selskapet.pdf

Årsmøte i Jakob Sande-selskapet 18.03.18.pdf

Årsmelding JS-selskapet 2017, vedteken på årsmøte 18.03.18.pdf


 2005 © Jakob Sande-selskapet
Publisert med ArtSys