Start   Jakob Sande   Selskapet   Klokkargarden   Utbygging   Bilete   Kontakt   

Sakliste for årsmøte i selskapet


Saklista for årsmøte er klar. Medlemer i Jakob Sande-selskapet er innkalla til:

Årsmøte i Jakob Sande-selskapet
Tid: Sundag 6. mars 2016 kl 18.00
Stad: Løa i Jakob Sande-tunet, Dale i Sunnfjord

Sakliste
1. Konstituering.
• Godkjenning av innkalling og sakliste.
• Val av møteleiar
• Val av referent
• Val av to til å skrive under møteboka
2. Årsmelding 2015
3. Rekneskap 2015. Revisormelding vert lagt fram i årsmøtet.
4. Arbeidsplan 2016
5. Budsjett og framdriftsplan 2016
6. Vedtektsendring . Saka kom innan 1. februar 2016.
7. Val

Sakene er handsama og godkjent i styremøte 22.02.16

Du finn saksframlegg på menyen under selskapet


28.02.16 Styret i Jakob Sande-selskapet

V/ Margrete ReisæterSist endra: (28.02.16 - 17:46)   Attende til startsida
 2005 © Jakob Sande-selskapet
Publisert med ArtSys