Start   Jakob Sande   Selskapet   Klokkargarden   Utbygging   Bilete   Kontakt   

Ny gåve frå Sparebankstiftinga Fjaler


Vi mottok med glede ny gåvetildeling frå Sparebankstiftinga Fjaler til å kunne lyse ut ny runde med residensopphald i våningshuset i Jakob Sande-tunet. Summen er kr 50 000.

Om kort tid vil det bli lyst ut residensopphald her, på facebook  og sendt til ulike aktuelle innstansar. Så du som er forfattar eller kjenner nokon, følg med!Sist endra: (29.04.19 - 20:18)   Attende til startsida
 2005 © Jakob Sande-selskapet
Publisert med ArtSys