Start   Jakob Sande   Selskapet   Klokkargarden   Utbygging   Bilete   Kontakt   

Han laga "styggeprat og bibelsitat

Opphav: Takvam, Marie
Utgivelsesår: 1981

"Han laga "styggeprat og bibelsitat" i eisann blanding - og han fekk folk til å le. Om Jakob Sandes dikting." I Forfatterneslitteraturhistorie, bd. 4, (Red: Heggelund,Skjønsberg, Vold), Oslo 1981, s. 207-215.

Personleg essay om ein folkekjær diktar som harvorte oversedd både av modernistar ogby-proletarar. Hovudkjeldene for lyrikken hanshar vore kyrkjesongen og folkevisene fråVestlandet - og han sette ord på farlegekontrastar i bygdene. "Han har bruka deistrofeformene folk på Vestlandet kjende og tilført dei element frå europeisklitteratur...Språket hans er kvardagsspråketfrå småbruket, fisket og sjølivet sett opp mothøgtidelege bibelske vendingar og tilførtgroteske og sjokkerande billede frå franskgrotesk-dikting eller frå mannfolks råhistorier i naust og bryggje der dei var langtutanfor høyrevidde av kvinnfolk." Varsamt leggTakvam eit perspektiv på Sande si dikting somikkje har vore vanleg: skildringa av kvinnene.

 2005 © Jakob Sande-selskapet
Publisert med ArtSys