Start   Jakob Sande   Selskapet   Klokkargarden   Utbygging   Bilete   Kontakt   

Et dikt blir til

Opphav: Vogt, Helene Cecilie
Utgivelsesår: 1992

"Et dikt blir til", i: Jakob Sande 1992,s.61-62.

Diktet er "Kallen og katten", skrivei 1940 og bygt på ei forteljing frå "...en avøyene der vest for Dalsfjorden." I artikkelen av Trygve Espe er det gjort greie for ei heilt anna opphavssoge for dette diktet.

 2005 © Jakob Sande-selskapet
Publisert med ArtSys