Start   Jakob Sande   Selskapet   Klokkargarden   Utbygging   Bilete   Kontakt   

Jakob Sandes lyrikk 1928- 1956

Opphav: Brauteset, Steinar
Utgivelsesår: 1956

Jakob Sandes lyrikk 1928- 1956.Hovudfagsoppgåve i norsk, Oslo 1956. 69 sider.

Hovudkap. er tema/emne-analyse med desse underkap.: Naturskildringar og dyredikt, Medkjensle- og sosiale dikt, Synet på kristenlivet i samtida, Bibelen og andre litterære inspirasjonskjelder, Sjødikt i fred og krig, Sjømannsviser, Humoresker, Makabre dikt, Kjærleiksdikt - til kvinne og barn, Personlege dikt. Eigne kap. om metrikk, strofeformer, språk og stil, om ætt og miljø - og om korleis diktsamlingane vart mottekne i samtida (med mange illustrerande sitat). Gjennom heile avhandlinga finn vi mange opplysningar om bakgrunnen for ulike dikt: motiv, inspirasjonar og litterære førebilete. Samla sett er dette ei lett lesen og innhaldsrik innføring i Sande sine dikt, med vake auge for den samansette og motsetnadsfylte diktaren.

 2005 © Jakob Sande-selskapet
Publisert med ArtSys