Start   Jakob Sande   Selskapet   Klokkargarden   Utbygging   Bilete   Kontakt   

Jakob Sande, i Profiler i

Opphav: Hultengren, Rudolf
Utgivelsesår: 1943

"Jakob Sande", i Profiler i norsk lyrikk, 1943, s.37-44.

Ei stort sett svært rosande omtale av Sande som ein røyndomsnær og ekte forfattar. Det som best kjenneteiknar Sandes forfattarskap er fridomskjensle og medmenneskeleg samvit. RH legg vekt på den frodige, bilet-skapande fantasien, den faste og djerve språkbruken, den store evna til å gje stoffet liv med friske og råkande uttrykk og ikkje minst humoren og evna til å karikere. Men RH har og kritiske merknader: "Med en viss rett kan man innvende at Jakob Sande i det lange løp virker litt monoton og stivnet i sin form. Årsaken hertil må man søke i stoffets begrensing, som gjør at diktene stundom blir variasjoner over samme emne." Han ser likevel Krossen og sleggja som eit teikn på fornying: Sande "...er modnet innover og er iferd med å utvide grensene forsitt stoffområde".

 2005 © Jakob Sande-selskapet
Publisert med ArtSys