Start   Jakob Sande   Selskapet   Klokkargarden   Utbygging   Bilete   Kontakt   

Jakob Sande i "Ung i Noreg"

Opphav: Melvær, Kolbein
Utgivelsesår: 1936

"Jakob Sande", Ung Noreg, 1936, nr. 4-5,s.77-82.

Gamle - lensmannen i Dale - og Jakob Sande sin gode ven - gjev her ei kort livssoge og fortel om slekt og diktararv frå bestefaren, som Sande lærde mykje av - både segn og soge. "Me ser det elles som den breidaste lina gjenom all hans dikting dette, at han ber slæparen, lidaren,syndaren gjenom alt nederlag uppatt til gudsriket der dei meinest sikrare på å koma, dei som "har nydt sit gode i sin livstid", som skrive står... I det heile er det, det kraftigaste draget i all hans dikting at han tek hand um det hjelpelause og forkomne".Melvær peikar på det "hoggande gode språket"som både er munnleg og "fullendt" - og spår at det kan bli eit gjennombrot for Sande som dramatikar ein gong i framtida. Melvær samanliknar Sande både med Garborg og med Beaudelaire, og gjev opplysningar om dikta "Likfunn" og "Baltanskjer".

 2005 © Jakob Sande-selskapet
Publisert med ArtSys